Návštěvní řád

Návštěvní řád Faunaparku ve Frýdku-Místku

Návštěvníci Faunaparku ve Frýdku-Místku (dále jen Faunaparku) vstupem do areálu Faunaparku souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla:
 1. Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků, mechanických či elektrických invalidních vozíků a vypůjčených dětských vozíků Faunaparku. Pohyb dětí v dětských vozících Faunaparku je možný pouze v doprovodu dospělé osoby, samostatný pohyb dětí ve vypůjčených vozících Faunaparku je zakázán. Vstup s jinými donesenými/dovezenými jízdními prostředky (mechanickými i s vlastním pohonem), jako jsou například jízdní kola, odrážedla, trojkolky, koloběžky, segwaye a další, je z důvodu bezpečnosti návštěvníků zakázán.
 2. Za větru, deště a bouřky musí s ohledem na svou bezpečnost návštěvníci neprodleně opustit areál Faunaparku.
 3. Nekrmit bez svolení personálu chovaná zvířata a nevhazovat žádné předměty do jejich výběhů.
 4. Chovat se ohleduplně ke svému okolí a ke zvířatům, nerušit je hlukem nebo jiným nevhodným chováním. Chovaných zvířat se dotýkat opatrně s ohledem na možné pokousání a podrápání.
 5. Zajistit dětem do 15 let odpovědný dozor dospělé osoby. Faunapark tuto odpovědnost nepřebírá ani při konání Akcí a Naučných programů pro děti.
 6. Nevnášet do areálu Faunaparku zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku Faunaparku anebo ostatních osob, a stejně tak nevnášet do areálu Faunaparku předměty potenciálně nebezpečné pro zvířata. Nepoužívat drony či podobná elektronická zařízení bez souhlasu Faunaparku.
 7. Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neničit zeleň, majetek Faunaparku ani majetek jiných osob. Udržovat čistotu a pořádek. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
 8. Držet psy výhradně na krátkém vodítku tak, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky, chovaná zvířata či provoz Faunaparku. Návštěvník je povinen zajistit, že pes je řádně očkovaný, což musí být schopen na vyžádání prokázat odpovídajícím způsobem. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním psem. V případě odložení psa musí mít pes pevný náhubek. Držitel psa je odpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.
 9. Nepohybovat se v Faunaparku v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.
 10. Je zakázáno kouřit jak ve venkovních, tak i ve vnitřních prostorách areálu Faunaparku, s výjimkou k tomu určených označených venkovních míst.
 11. Odpadky třídit a vhazovat do popelnic u vchodu a ohniště.
 12. Návštěvník svým vstupem do areálu Faunaparku dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazově zvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům Faunaparku, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Toto svolení lze kdykoli odvolat a kontaktovat pracovníku Faunaparku za účelem požadavku umělého rozmazáním podoby návštěvníka, případně smazáni videa či fotografie kde se návštěvník nachází.
 13. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost a sbírky v areálu Faunaparku je možné pouze se souhlasem Faunaparku.
 14. V případě vzniku nestandardní bezpečnostní situace se řídit pokyny zaměstnanců Faunaparku, či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 15. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu Faunaparku instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy Faunaparku a k monitorování a zajištění bezpečnosti chovaných zvířat.
 16.  Oznámit neprodleně zaměstnancům Faunaparku porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.
 17. Porušením Návštěvního řádu ztrácí návštěvník právo dalšího pobytu v areálu Faunaparku.

Děkujeme Vám, že Návštěvní řád dodržujete, a přejeme Vám mnoho krásných zážitků.
Platnost od 25. 1.  2024.

 

Spolek pro Faunapark
ve Frýdku-Místku
Na Příkopě 1221,
738 01 Frýdek-Místek
Zobrazit na mapě
GPS souřadnice

49°40'58.9"N
18°20'46.8"E
Telefon & e-mail
737 543 239
od 8:00 do 16:00
info@faunaparkfm.cz
         Děkujeme 
         za vaši
         podporu 
         
2000589256/2010

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
  AddThis - možnost sdílení na sociálních sítích
Vše o cookies, které používáme.