Historie Faunaparku

...vše začalo v roce 1863...

Historie předchůdce frýdeckého zooparku spadá do počátku 60. let 19. století. V roce 1863 se ve Frýdku usadil židovský obchodník Filip Landsberger, původem z Haliče. Využil vysoké poptávky po výrobcích zdejších soukeníků a tkalců a založil jednu z prvních řízených manufaktur na zpracovávání textilu. Za centrum svého podnikatelského úspěchu si vybral bývalý hospodářský areál tzv. Podzámecké obce, původního hospodářského zázemí frýdeckého zámku s mlýnem a valchou. Zde vybudoval malou manufakturu, z níž později expandoval výrobou i do jiných částí města Frýdku. Areálem procházel starý vodní příkop, který poháněl vodní kola a turbíny textilek.Ve zdejším areálu v blízkosti továrních budov si rodina Landsbergerů nechala vystavět rezidenční sídlo v podobě výstavné novorenesanční vily, a kolem zřídili vzorný park. Ten byl dokončen snad kolem roku 1890, za Adolfa Landsbergera. V parku, který dosáhl rozlohy 5,8 ha, bylo vysázeno mnoho domácích i exotických dřevin a květin. Chodníky a cestičky mezi záhony byly vysypány ozdobnou barevnou drtí a plochy doplňovaly okrasné nádoby s květinami. Uprostřed parku pak bylo zřízeno nevelké jezírko se dvěma zálivy, doplněné o mostek v japonském stylu. Kolem severní strany jezírka byla velká pergola s popínavými rostlinami a pod ní posezení. Děti továrníka prý jezírko využívaly i ke koupání. Celek udržovaného parku jen podtrhoval výstavnost a význam Landsbergerovy vily. S příchodem 2. světové války nastal úpadek areálu. Landsbergerům byl jako Židům veškerý majetek včetně továren i vily zabaven.

...po válce nebyl park prioritou...

Po válce připadl komplex továrních budov, parku a vily jako německý majetek (původně Němci zkonfiskovaný židovským majitelům) československému státu a v roce 1946 začleněny do majetku národního podniku Slezan. Areál vily s parkem a provozními budovami byl označen jako Slezan – ředitelství. Účelovým využíváním byla postižena především ředitelská vila, jejíž vybavení a interiér značně utrpěl. Stranou zájmu zůstal i bývalý park kolem areálu.

...nadšenci oživují park...

Až snaha několika místních nadšenců přinesla částečné oživení bývalého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti. 1. května 1960 byl v jižní části parku o celkové výměře necelých 2 ha zřízen frýdecký zoopark. Zasloužili se o něj především dobrovolníci a nadšenci ve svém volném čase, pod vedením Františka Habrnala.

...likvidace parku v 70. letech...

Ve 2. polovině 70. let 20. století se však situace změnila a vedení města přestalo zoopark podporovat. Snahy o provozování zooparku městem Frýdek – Místek rovněž zkrachovaly. Frýdecký zoopark byl definitivně zrušen v roce 1976. Většina zvířat byla rozprodána do okolních zoologických zahrad a park uzavřen. Vlastník areálu parku Slezan n. p. se o něj staral jen minimálně, a tak začal rychle pustnout a zarůstat nálety. Velká část vybavení zooparku byla rozebrána či přímo rozkradena. Neznámý pachatel dokonce pokácel výstavní exemplář stromu ginkgo biloba. Se stavebními a terénními úpravami v rámci města se ztratil i zdroj vody v bývalém vodním náhonu, který byl následně zrušen, a tak vyschlo i jezírko v parku.

Vlastník areálu parku Slezan n. p. se o něj staral jen v nezbytně nutném rozsahu.

...naděje do budoucna...

V roce 2013 byla založena ve městě iniciativa: Spolek pro Faunapark Frýdek-Místek, která si klade za cíl zachránit zdejší park a znovuobnovit i malý zookoutek.

Historie - 19. století

Historie - 70. léta

Historie - 70. léta