Sponzoři a podporovatelé

Projekt Faunapark vznikl jedině díky Vám, podporovatelům z řad velkých i malých firem, stovkám drobných dárců a brigádníků.

Nesmírně si Vážíme Vaší pomoci a děkujeme za ní.  Díky Vám můžeme  rozdávat radost nejen našim nejmenším.

Garantujeme Vám, že každou vydělanou korunu investujeme do rozvoje Faunaparku. Podpořit nás můžete zde.

Naši největší partneři

SLEZAN HOLDING a.s.

Dlouhodobě pronajímá za 2 Kč areál parku, včetně nemovitostí (stodolu, dílničky, stotůlku, červený domeček, garáž a vrátnici).

Bez podpory společnosti SLEZAN HOLDING a.s. by nemohl být náš projekt realizovaný.

 

Statutární město Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek dlouhodobě sponzruje a podporuje činnost Faunaparku ve Frýdku-Místku

Podpora a dotace Statutárního města Frýdek-Místek v roce 2023

  1. Neinvestiční dotace na úhradu nákladů na údržbu a provoz parku v r. 2023. „Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 3. zasedání dne 15. 3. 2023 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, v celkové výši 180 000 Kč, na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem Faunaparku v roce 2023.“ 
  2. Dotace z dotačního programu: „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ na celoroční práci s dětmi.
  3. Dotace z dotačního programu: „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“  na akci Cirkus bez šapito.
  4. Dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ na celoroční činnost a kulturní akce konané ve Faunaparku.

 

Podpora a dotace Statutárního města Frýdek-Místek v roce 2022

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 9.3. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.Dotace byla poskytnuta ve výši 180 000 Kč na úhradu nákladů na údržbu a provoz parku v r. 2022.Akce a aktivity Faunaparku jsou dále podpořeny neinvestičními dotacemi statutárního města Frýdek-Místek z dotačních programů: „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ ve výši 30.000 Kč a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ ve výši 30.000 Kč.  Akce cirkus bez šapito byla podpořena dotací 15.000 Kč. 

 

Nadační Fond Hyundai a Nadace OSF

Nadační Fond Hyundai podpořil před léty Faunapark dvakrát. Podpora Nadační Fond Hyundai byla v našich začátcích jedna z těch zásadních a velmi si jí vážíme. 

Mezi hlavní naše priority patří naučné programy nejen pro naše nejmenší. Pro jejich rozšíření jsme podali žádost o podporu  otevřeném grantovém kole Nadačního fondu Hyundai  pro roky 2022/2023. Náš projekt  "Posilujeme komunitu a naučné programy"  byl vybrán a podpořen částkou 140.000 Kč  Projekt  budeme realizovat spolu s širokou veřejností v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024 

Projekt "Posilujeme komunitu a naučné programy" vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. 

 

Řeznictví H+H, s.r.o.

Dlouhodobě dodává občerstvení pro dobrovolnické brigády (párky, klobásky a špekáčky). V roce 2020 darovalo 50.000 Kč na vybudování nových výběhů pro zvířata. 

 

WWW design - internetové prezentace na míru

Vytvořil pro Faunapark tutu internetovou prezentaci.

 

Plošiny Hromada

Firma Plošiny Hromada podporuje Faunapark svými plošinami při pracech ve výškách.   https://plosiny-hromada.cz/

 

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia udělil Faunaparku MINIGRANT v hodnotě 34.000,00 Kč  na realizaci projektu: "Včela základ života"

 

Lašská pekárna s.r.o.

Lašská pekárna dodává Faunaparku pravý Lašský chléb, který vydrží dokud se celý nesní.

 

Tesco Stores ČR, a. s.

V rámci 11. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořila společnost  Tesco Stores ČR, a. s. náš projekt Na ty louce zeklený. Děkujeme.

Společnost Tesco Stores ČR, a. s. dlouhodobě podporuje Faunapark a patří k pilířum naší činnosti. Vážíme si jejich darů ve formě krmiva pro naše zvířátka. 

V minulosti společnost  Tesco Stores ČR, a. s. v rámci  grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořila naše projekty:  LAVIČKY PRO FAUNAPARK VE FRÝDKU-MÍSTKU a POSLECHNĚME SI, JAK ZNÍ LES; STROM JAKO DŮM

Děkujeme za dlouholetou podporu.

 

Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti administruje 11. kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořila společnost  Tesco Stores ČR, a. s. náš projekt Na ty louce zeklený. Děkujeme.

Nadace rozvoje občanské společnosti administrovala i grantové programy společnosti Tesco Stores ČR, a. s.   a  Plzeňský Prazdroj, a.s. , které jsme realizovali v minulých létech.

Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 8 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

 

Frýdecká skládka, a.s.

Náš partner v oblasti třídění odpadů a předcházení vzniku odpadů.

 

EKO-KOM a.s.

Dodal za podpory Frýdecká skládka a.s.  Ekologické hnízdo a vláček.

 

LINET spol. s r.o.

LINET spol. s r.o. podporuje Faunapark.

 

GALA-DŘEVO, s.r.o.

Díky podpoře společnosti GALA-DŘEVO, s.r.o. Faunapark vybudoval ubikace pro zvířata.

 

Juta Agency s.r.o.

Dlouhodobě podporuje Faunapark formou dodávání mobilních toalet ve Faunaparku.

 

C2Net s.r.o.

Dodává optické připojení do internetu Faunaparku zdarma.

 

JK ANIMALS s.r.o.

Hlavní sponzor psích dnů ve Faunaparku.

 

KSK - Klíčová služba Kohut

O desítky zámků a klíčů ve Faunaparku se dlouhodobě stará KSK - Klíčová služba Kohut Novodvorská 3052, Frýdek-Místek

 

Mayr-Melnhof Holz Paskov  s.r.o.

Pila Paskov věnovala desky a latě na opravu střechy stodoly, podium ve stodole a lavičky.